ลำดับที่การแข่งขัน ระดับภาคใต้
ลำดับที่การแข่งขัน ระดับภาคใต้ ของแต่ละ สพป. และ สพม. ในการแข่งขันวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560
รายละเอียดลำดับที่แข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 21:53 น.