สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมนตรี จันทรัตน์ 9.085003, 99.366448 0937688756
2 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมนตรี จันทรัตน์ 9.110891, 99.301845 0937688756
3 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม   0918253175
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสำรวย ภักดี   0635196359
5 โรงเรียนบ้านนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสมร เผือกเดช   0897293017
6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุรศักดิ์ อักษรสาร   081 7887213
7 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางวรรณา มณีรัตน์   0810842604
8 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชัยณรงค์ แดงหวาน   0915565634
9 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมยศ กระจ่างแจ้ง   0818953876
10 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิเศษ วรรณศรี   0897293017
11 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9.113232, 99.296011
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนรินธร เซ่งล้ำ   0872774383
13 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเกรียงไกร แก้วมีศรี   0851250981
14 โรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเชษฐ สำลีพันธ์   0812706202
15 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า สุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมนตรี จันทรัตน์ 9.106756, 99.305088 0937688756

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]