งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6206 19 ธ.ค. 2560 08.30-10.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 20 ธ.ค. 2560 08.30-10.00
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 19 ธ.ค. 2560 08.30-10.00
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6204 20 ธ.ค. 2560 08.30-10.00
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 19 ธ.ค. 2560 08.30-10.00
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6202 20 ธ.ค. 2560 08.30-10.00
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6301 19 ธ.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6301 20 ธ.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6405-6407 19 ธ.ค. 2560 08.30-09.30
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6405-6407 20 ธ.ค. 2560 08.30-09.30
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303-6304 19 ธ.ค. 2560 08.30-09.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 6303-6304 20 ธ.ค. 2560 08.30-09.30
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6402-6403 19 ธ.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 6402-6403 20 ธ.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]