งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารกำธร เศรษฐภักดี ชั้น 1 ห้อง 314 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารกำธร เศรษฐภักดี ชั้น 1 ห้อง 314 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารหอประชุมรินทอง 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารหอประชุมรินทอง 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 124 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 124 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารธงธน สิทธิคุณ 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารธงธน สิทธิคุณ 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารวาตะศิริกุล 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารวาตะศิริกุล 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนินทร์ ปัจจักขภัค ชั้น 3 ห้อง 438 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารมนินทร์ ปัจจักขภัค ชั้น 3 ห้อง 438 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาคารสุณี ฉัตราภรณ์ ชั้น 1 ห้อง สมุด 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]