งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดมโชคตาปี 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.00
-
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดมโชคตาปี 20 ธ.ค. 2560 09.00-16.00
-
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดมโชคตาปี 21 ธ.ค. 2560 08.00-17.00
-
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โดมโชคตาปี 21 ธ.ค. 2560 08.00-17.00
-
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2102 - 2103 19 ธ.ค. 2560 09.00-11.00
-
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2205 - 2206 19 ธ.ค. 2560 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]