งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:00 น.