งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม. 11) สหวิทยาเขตชุมพร 2
ณ โรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 11 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคารเกียรติยศ ห้อง คอม 1 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคารเกียรติยศ ห้อง คอม 4 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 146 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 11 ก.ย. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน สหวิทยาเขตชุมพร 2 โทร.083-5080054 : IDLine : ultramannuy
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]