งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 (สพม.12) กลุ่มนครศรีธรรมราช

เมนูหลัก

หน้าแรก รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร. ผลการแข่งขันรายกิจกรรม ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ สรุปเหรียญรางวัล สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค ข้อมูลสถานที่แข่งขัน แผนที่แผน/ผังจัดงาน หลักการและวัตถุประสงค์ ประวัติการจัดงาน คำขวัญ/ตราสัญลักษณ์ กำหนดการพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาวิชาการ ผู้ประสานงาน สพม.12 คำร้องขอแก้ไข DOC5 ยกเลิกประกาศผล DOC7 แก้ไขเกียรติบัตร DOC10 ปฏิทินงานฝ่ายทะเบียน ประกาศคณะกรรมการดำเนินงาน สถานที่แข่งขัน/กิจกรรม คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 15– 25 ส.ค. 60
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  25 ส.ค. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 26-30 ส.ค. 60
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  31 ส.ค 2 ก.ย. 60
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 6-8 ก.ย. 60
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
   ♦ ถ่ายโอนข้อมูลไประดับภาค
11 ก.ย.60 เป็นต้นไป
10 พ.ย. 60
---------------------------ระดับภาคใต้- v                         ---------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย.-20 พ.ย. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค.  60
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60
------------------------------ระดับชาติ-----------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 ก.พ.61
  สถานศึกษาในสังกัดอื่น ที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียบนเข้าแข่งขัน
สถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมแข่งขันให้ดำเนินการดังนี้
 
     1. แจ้งหนังสือเป็นทางการ "ขอเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี2560"
         เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
     2. โดยแจ้งข้อมูลที่ต้องใช้ลงทะเบียนเข้าระบบแข่งขันดังนี้
         2.1 ชื่อ หน่วยงาน  ที่อยู่  สังกัดเขตพื้นที่เดิม    (สพป.น.ศ. 1-4)
         2.2 ชื่อ ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ  , เบอร์ไทร
         2.3 ชื่อ ผู้ประสานงาน  ,เบอร์โทร, e-mail (สำหรับส่งชื่อ/รหัสผ่านกลับไป)
         2.4 จำนวนผู้แข่งขันที่ ส่งเข้าร่วม (โดยประมาณ)
     3. ส่งเอกสารขอเข้าร่วม ทาง e-mail ที่ trirong@sea12.go.th เท่านั้น 
                หมดเขตวันที่ 20 สิงหาคม 2560
วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 04:35 น.
  เกณฑ์รายการแข่งขัน ประเภทภายใน (ไม่ส่งต่อระดับภาค)
           
 
การตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวเข้าแข่งขัน         ปฎิทินฝ่ายทะเบียน 

หมายเหตุ โรงเรียนที่ส่งนักเรียนร่วมแข่งขัน หากชื่อผิดพลาดหรือเปลี่ยนตัว สามารถดำเนิน
การได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

เกณฑ์การแข่งขันประเภท รายการ ไม่ส่งต่อระดับภาค
1.ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์   3.วิทยาศาสตร์  4. สังคมศาสนาฯ
5. สุขศึกษา   6.นาฎศิลป์ 7. ดนตรีไทย 8. อังกฤษ 
9.จีน 10. เกาหลี 11. ญี่ปุ่น 12. พัฒนาผู้เรียน
13.ลูกเสือ  14. คอมพิวเตอร์  15. ธุรกิจ 16.อุตสาหกรรม
17. เกษตร 18.ศิลปพื้นบ้าน 19. อาเซียน  
 


 
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 06:19 น.
  เชิญประชุมนายทะเบียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ผู้ดูแลระบบ และผู้เกี่ยวข้อง
                                          
 ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา  (สมป)
กลุ่มนครศรีธรรมราช และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ได้มีกำหนด
จัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 6-8
กันยายน 2560    ณ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช และโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ในการจัดงานครั้งนี้กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชา
การและวิชาชีพสำหรับรายการที่ไปต่อและไม่ไปต่อ
          ดังนั้นจึงขอเชิญผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายทะเบียนทุกท่าน ตามเอกสารที่แนบมาประชุม
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 สพม.12
สิ่งที่ต้องนำมาในวันประชุม 
          1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ละ 2 เครื่อง
          2. ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า ศูนย์ละ 1 เส้น
          3. เกณฑ์การแข่งขันสำหรับรายการที่ ไม่ไปต่อ  (เป็นไฟล์ Word)
              (ส่งเกณฑ์การแข่งขันในวันประชุม)
          4. แบบสรุปรายการแข่งขันแต่ละศูนย์      
รายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์    สพม.12   
วันเสาร์ ที่ 05 สิงหาคม 2560 เวลา 21:48 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 89
จำนวนทีม 3,009
จำนวนนักเรียน 5,521
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,473
จำนวนกรรมการ 893
ครู+นักเรียน 8,994
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,887

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6,087
เมื่อวาน 10,647
สัปดาห์นี้ 60,602
สัปดาห์ที่แล้ว 50,353
เดือนนี้ 111,951
เดือนที่แล้ว 5
ปีนี้ 111,956
ทั้งหมด 111,956