สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผอ.ไพรัช วงค์นาถกุล 8.368957, 100.044920 081-2715999
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผอ. ภักดี เหมทานนท์ 8.438600, 99.923714 086-6893888
3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผอ.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง 8.480283, 99.925301 084-0854487

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : trirong@sea12.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]