ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 28
2 คณิตศาสตร์ 21
3 วิทยาศาสตร์ 26
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 52
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 70
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 15
9 ภาษาต่างประเทศ 62
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 51
11 คอมพิวเตอร์ 16
12 หุ่นยนต์ 8
13 การงานอาชีพ 65
14 เรียนรวม - ภาษาไทย 12
15 เรียนรวม - ศิลปะ 15
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5

ติดต่อผู้ดูแลระบบ Mr.Trirong Sadwae : trirong@sea12.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 : Tel 063-0810195 , 075-345050 ต่อ 107
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]