สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณีศรีธรรมราช 109 73 58 240 220 54 20 28 294
2 สตรีทุ่งสง 100 39 28 167 132 41 26 33 199
3 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 91 44 34 169 112 38 25 38 175
4 เบญจมราชูทิศ 90 83 48 221 208 45 31 22 284
5 ทุ่งสง 84 60 29 173 129 55 30 49 214
6 ปากพนัง 77 37 41 155 99 58 37 51 194
7 หัวไทรบำรุงราษฎร์ 63 50 30 143 100 46 34 39 180
8 พรหมคีรีพิทยาคม 58 49 36 143 78 49 23 53 150
9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 55 51 37 143 125 62 24 18 211
10 โยธินบำรุง 49 42 40 131 146 59 47 54 252
11 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 47 45 34 126 93 47 34 55 174
12 ฉวางรัชดาภิเษก 46 39 23 108 80 46 22 43 148
13 สิชลคุณาธารวิทยา 45 39 19 103 63 37 24 52 124
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ 43 27 37 107 120 55 38 62 213
15 สิชลประชาสรรค์ 39 28 25 92 59 36 30 49 125
16 เมืองนครศรีธรรมราช 39 20 19 78 78 50 42 54 170
17 เชียรใหญ่ 37 19 22 78 60 36 27 55 123
18 ชะอวดวิทยาคาร 36 38 21 95 62 44 34 47 140
19 นบพิตำวิทยา 36 33 20 89 60 41 27 45 128
20 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 36 25 16 77 64 32 38 45 134
21 สตรีปากพนัง 35 23 17 75 63 32 22 40 117
22 ขนอมพิทยา 31 25 18 74 48 22 24 50 94
23 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 31 22 23 76 79 20 19 15 118
24 บางขันวิทยา 28 35 28 91 66 45 37 60 148
25 ชะอวด 28 30 18 76 54 32 35 50 121
26 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 23 13 13 49 34 37 19 48 90
27 นาบอน 22 8 11 41 37 24 30 44 91
28 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ฯ 20 15 12 47 38 25 18 50 81
29 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 16 18 22 56 53 42 36 66 131
30 ทุ่งสงวิทยา 16 18 21 55 55 41 24 51 120
31 สระแก้วรัตนวิทย์ 15 15 15 45 25 15 21 45 61
32 ก้างปลาวิทยาคม 12 15 14 41 38 31 22 36 91
33 คงคาประชารักษ์ 12 15 5 32 21 22 27 32 70
34 ราชประชานุเคราะห์ 19 12 13 14 39 32 15 10 37 57
35 ทรายขาววิทยา 12 11 8 31 26 20 16 35 62
36 คีรีราษฎร์พัฒนา 12 10 7 29 26 17 17 26 60
37 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 12 10 6 28 16 21 23 39 60
38 แหลมราษฎร์บำรุง 11 10 8 29 22 19 16 32 57
39 กรุงหยันวิทยาคาร 11 5 5 21 18 13 16 54 47
40 เสาธงวิทยา 11 4 6 21 21 15 18 18 54
41 ขอนหาดประชาสรรค์ 9 4 5 18 16 15 7 22 38
42 ทางพูนวิทยาคาร 8 9 6 23 30 14 14 49 58
43 วิเชียรประชาสรรค์ 8 7 4 19 12 13 9 31 34
44 เฉลิมราชประชาอุทิศ 8 7 3 18 20 19 16 36 55
45 เทพราชพิทยาสรรค์ 8 4 2 14 13 7 9 11 29
46 ศรีธรรมราชศึกษา 7 12 10 29 27 21 18 50 66
47 เสม็ดจวนวิทยาคม 7 7 8 22 25 22 18 36 65
48 ช้างกลางประชานุกูล 7 7 8 22 19 20 19 39 58
49 ควนเกยสุทธิวิทยา 7 7 6 20 18 11 9 32 38
50 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 7 6 6 19 19 17 11 53 47
51 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 6 15 11 32 22 26 29 48 77
52 ตรีนิมิตรวิทยา 6 9 4 19 15 24 12 40 51
53 โมคลานประชาสรรค์ 6 5 8 19 18 13 9 30 40
54 มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ 5 5 11 21 9 12 14 41 35
55 ท้องเนียนคณาภิบาล 5 5 8 18 10 8 13 32 31
56 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 5 4 8 17 12 14 13 44 39
57 ปากพูน 5 2 1 8 14 14 14 47 42
58 ทุ่งสังพิทยาคม 4 8 3 15 12 19 18 36 49
59 นพคุณประชาสรรค์ 4 5 5 14 14 6 11 30 31
60 บ้านเกาะวิทยา 4 5 3 12 11 4 13 18 28
61 ตระพังพิทยาคม 4 5 2 11 11 10 6 17 27
62 วังหินวิทยาคม 4 4 4 12 17 15 11 24 43
63 ธัญญาวดีศึกษา 4 2 3 9 8 7 5 9 20
64 ชะอวดวิทยา 4 2 1 7 7 2 5 10 14
65 ปัญญาสารธรรมมูลนิธิ 3 10 4 17 5 12 7 44 24
66 พระพรหมพิทยานุสรณ์ 3 9 9 21 24 29 20 45 73
67 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 3 5 11 19 24 27 26 37 77
68 ธนรัตน์อุปถัมภ์ 3 5 1 9 5 11 9 21 25
69 โศภนคณาภรณ์ 3 4 3 10 11 11 11 15 33
70 เกตุชาติศึกษา 3 1 4 8 9 7 7 15 23
71 ดรุณศึกษา 2 10 10 22 16 13 8 22 37
72 ละอายพิทยานุสรณ์ 2 4 3 9 8 20 14 25 42
73 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 2 2 2 6 10 7 26 38 43
74 ประสาทธรรมวิภัช 2 2 2 6 5 3 1 22 9
75 มัธยมยานากาวา 2 1 3 6 8 3 3 4 14
76 ขุนทะเลวิทยาคม 2 1 2 5 11 7 6 31 24
77 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง 1 5 2 8 7 11 11 20 29
78 เกาะขันธ์ประชาภิบาล 1 4 1 6 6 5 8 14 19
79 นางเอื้อยวิทยา 1 2 5 8 6 5 12 19 23
80 จรัสพิชากร 1 2 1 4 6 13 2 4 21
81 เขาพังไกร 1 0 1 2 7 13 7 53 27
82 เจริญวิทย์ 1 0 1 2 3 1 5 6 9
83 อินทร์ธานีวิทยาคม 0 2 3 5 7 2 11 23 20
รวม 1,728 1,371 1,086 4,185 3,417 1,972 1,560 2,963 6,949