เกณฑ์รายการแข่งขัน ประเภทภายใน (ไม่ส่งต่อระดับภาค)
          
        เลื่อนการปิดลงทะเบียน จากวันที่ 25 สค เป็นวันที่ 30 สค. 60 เวลา 18.00 น
                              26-30 สค 60  ช่วงเวลาตรวจสอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อ
                   -  การตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวเข้าแข่งขัน       -  ปฎิทินฝ่ายทะเบียน 

หมายเหตุ โรงเรียนที่ส่งนักเรียนร่วมแข่งขัน หากชื่อผิดพลาดหรือเปลี่ยนตัว
สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2560
เกณฑ์การแข่งขันประเภท รายการประเภท  ไม่ส่งต่อระดับภาค     
1.ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์  3.วิทยาศาสตร์ 4.สังคมศาสนาฯ
5.สุขศึกษา  6.นาฎศิลป์ 7.ดนตรีไทย 8.อังกฤษ
9.จีน 10.เกาหลี 11.ญี่ปุ่น 12.พัฒนาผู้เรียน
13.ลูกเสือ 14.คอมพิวเตอร์ 15.ธุรกิจ 16.อุตสาหกรรม
17.เกษตร 18.ศิลปพื้นบ้าน 19.อาเซียน 20. นิทรรศการ
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 06:19 น.