ประชาสัมพันธ์จากสนามแข่งขัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ
ประชาสัมพันธ์จากสนามแข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
       
        เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม และคณะ ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ที่มาร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ณ สนามแข่งขันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ฯ ทางโรงเรียนจึงได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไว้จำหน่ายให้กับทุกท่านที่มาร่วมงาน เพื่อลดภาระในการเดินทาง  และการจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดการแข่งขัน

แผนผัง/อาคารสถานที่ 
วันอาทิตย์ ที่ 03 กันยายน 2560 เวลา 12:32 น.