การประกาศผลการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 27
             
หมายเหตุ         
  • การประกาศผลนี้ เป็นผลการแข่งขันที่ไม่เป็นทางการ และเมื่อได้ประกาศผลครบเวลา 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล จนถึงเวลาปัจจุบัน ผ่านทางระบบเว็บไซต์แข่งขัน จึงจะถือว่าผลการแข่งขันตามประกาศนี้ เป็นทางการ
  • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม ถ้าต้องการประท้วงผลการตัดสิน ต้องดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มประกาศผล  จนถึงเวลาปัจจุบันหลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว ถือว่า ยอมรับผลการตัดสิน และผลการแข่งขันรายการนั้นๆ จะเป็นผลการแข่งขันที่ เป็นทางการ 
  • แนวปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัว  
  • สรุปเหรียญรางวัล รายการไปต่อระดับภาค 
    **** ปิดการประกาศผลรายการที่แข่งวันนี้ เวลา 17.00 เริ่มใหม่ 08.30 น.เป็นต้นไป ****
วันจันทร์ ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 02:58 น.