งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 ระดับเขตพื้นที่  
    ​เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  18 ก.ย.- 3 พ.ย. 60 
   ​ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 60
    ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 3 พ.ย. 60 เวลา 16.30 น.
    จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10 - 11 พ.ย. 60
    ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
    พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 12 พ.ย.60 เป็นต้นไป
 
  ระดับภาคใต้  
    โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย. - 20 พ.ย. 60
    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21 - 26 พ.ย. 60
    แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60
    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2 - 4 ธ.ค.  60
    พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
    การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 - 21 ธ.ค.60 
 
  ระดับชาติ  
    การแข่งขันระดับชาติ 11 - 13 ก.พ.61
  การแข่งขันระดับภาค

 แจ้งตัวแทนแข่งขันในระดับภาคให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
ครูผู้ควบคุมทีม ให้ถูกต้อง ตอนนี้ระบบได้เปิดให้แก้ไขได้แล้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:51 น.
  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจาก หอประชุมกันเกรา เป็น  หอประชุมมะฮอกกานี
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:59 น.
  การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจาก หอประชุมกันเกรา เป็น  หอประชุมมะฮอกกานี
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:59 น.
  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 
รายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ทั้งสองระดับ
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 - 13.00 น. 
วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:10 น.
  การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 การส่งเล่มรายงานโครงงาน 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ส่งเล่มรายงานในวันแข่งขัน

 โครงงานคณิตศาสตร์ให้ส่งเล่มรายงานภายในวันที่ 6/11/60
วันศุกร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:20 น.
  รายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเมืองถลาง

 บทการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓)
 บทหลัก  ๑.  นิราศภูเขาทอง
               ๒.  บทเสภาสามัคคีเสวก  ตอน วิศวกรรมา
               ๓.  อิศรญาณภาษิต
บทเลือก  ๑.  รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
               ๒.  บุพการี
               ๓.  อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
               ๔.  วัฒนธรรม
               ๕.  พอใจให้สุข

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)
 บทหลัก  ๑.  นมัสการมาตาปิตุคุณ
               ๒.  นมัสการอาจาริยคุณ
               ๓.  อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
               ๔.  มหาเสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
บทเลือก  ๑.  นิราศพระบาท
               ๒.  สวรรค์ชั้นกวี
               ๓.  ธรรมาธรรมะสงคราม
               ๔.  มงคลสูตรคำฉันท์


 หัวข้อการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓)
 หัวข้อ

        ๑.  ตามรอยยุคลบาท
        ๒.  การศึกษาไทยในฝัน
        ๓.  เชิญชวนท่องเที่ยวภูเก็ต
        ๔.  เด็กรุ่นใหม่กับภาษาไทยในอนาคต
        ๕.  พลังสามัคคีสร้างชาติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)
 หัวข้อ 

        ๑.  ศาสตร์พระราชา
        ๒.  ภาษาไทย
        ๓.  ภูเก็ต


 หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

 หัวข้อ 
   ๑.  นิทานคุณธรรม
   ๒.  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   ๓.  อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม
   ๔.  สำนึกรักบ้านเกิด
   ๕.  ไทยแลนด์ ๔.๐
 
วันศุกร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:49 น.
  เอกสารเข้าร่วมการแข่งขัน / เปลี่ยนตัว
ในการเข้าร่วมแข่งขันให้นักเรียนใช้บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวนักเรียน
​หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) เพื่อรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขัน
​ในกรณีที่ไม่มีเอกสารจะไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่ากรณีใด ๆ 


*** ไม่ต้องปริ้นแผ่นป้ายชื่อจากระบบ *** 
​ การเปลี่ยนตัวอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ทั้งประเภทเดี่ยวและทีม (ประเภททีมให้ยึดตามระเบียบของสพฐ. เรื่องการเปลี่ยนตัว) 
​โดยการเปลี่ยนตัวจะต้องมีหนังสือรับรองการเปลี่ยนตัวจากทางโรงเรียนเท่านั้นจึงอนุญาต
วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 10:47 น.
  พิธีเปิด
10 พ.ย. 2560 พิธีเปิด “มหกรรมวิชาการ จ.ภูเก็ต”
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
    -   นิทรรศการจากโรงเรียนต่าง ๆ
    -   บูทแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
    -   การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
(ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป)
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14:13 น.
 รายละเอียดศูนย์การแข่งขัน (7 ศูนย์การแข่งขัน) 
ศูนย์การแข่งขัน รายการแข่งขัน
โรงเรียนกะทู้วิทยา สังมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นักบินน้อย สพฐ., ศึกษาพิเศษ
​โรงเรียนเรียนร่วม
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
โรงเรียนสตรีภูเก็ต สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ , คอมพิวเตอร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดนตรีไทย, ดนตรีลูกทุ่ง, ดนตรีสากล, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, หุ่นยนต์
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม
"จุติ-ก้องอนุสรณ์"
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (YC), ทัศนศิลป์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน)
โรงเรียนเมืองถลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก), ภาษาไทย, นาฏศิลป์
 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 26
จำนวนทีม 1,009
จำนวนนักเรียน 2,122
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,413
จำนวนกรรมการ 945
ครู+นักเรียน 3,535
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,480
ประกาศผลแล้ว 193/220 (87.73%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 210
เมื่อวาน 71
สัปดาห์นี้ 719
สัปดาห์ที่แล้ว 891
เดือนนี้ 1,564
เดือนที่แล้ว 1,553
ปีนี้ 14,342
ทั้งหมด 124,686