งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง เต็นท์บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 14 ก.ย. 2560 09.00 - 13.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง เต็นท์บริเวณสนามบาสเก็ตบอล 15 ก.ย. 2560 09.00 - 13.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ใต้อาคารเรียน 4 ด้านทิศใต้ 14 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ใต้อาคารเรียน 4 ด้านทิศใต้ 15 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศาลาเขียว ทิศด้านตะวันออกของอาคารเรียน 14 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศาลาเขียว ทิศด้านตะวันออกของอาคารเรียน 15 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ทิศตะวันออก อาคารเรียน 4 14 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ทิศตะวันออก อาคารเรียน 4 15 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ทางเชื่อม อาคาร 2 - 4 14 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ทางเชื่อม อาคาร 2 - 4 14 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ใต้อาคารเรียน 2 ฝั่งตะวันตก 14 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ใต้อาคารเรียน 2 ฝั่งตะวันตก 15 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง โรงอาหาร 14 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง โรงอาหาร 14 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง โรงอาหาร 15 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ใต้อาคารเรียน 2 ฝั่งตะวันออก 14 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ใต้อาคารเรียน 2 ฝั่งตะวันออก 15 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]