งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 11.00-16.30 ีรายงานตัว เวลา 11.00-11.30 น.
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 11.00-16.30 รายงานตัว เวลา 11.00 -11.30 น.
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 13.00-16.30น รายงานตัว เวลา 13.00 -13.30 น.
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 14 ก.ย. 2560 13.00-16.30น รายงานตัว เวลา 13.00 -13.30 น.
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 15 ก.ย. 2560 08.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 -09.00 น.
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 15 ก.ย. 2560 08.00-12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 -09.00 น.
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 15 ก.ย. 2560 12.00-16.30น รายงานตัว เวลา 12.00 -13.00 น.
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง หอประชุม 15 ก.ย. 2560 12.00-16.30น รายงานตัว เวลา 12.00 -13.00 น.
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง เวทีใหญ่ โรงเรียนสตรีพัทลุง 15 ก.ย. 2560 12.00-16.30น รายงานตัว เวลา 12.00 -13.00 น.
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง เวทีใหญ่ โรงเรียนสตรีพัทลุง 15 ก.ย. 2560 12.00-16.30น รายงานตัว เวลา 12.00 -13.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]