แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง 132 110 86.61% 11 8.66% 5 3.94% 1 0.79% 127
2 โรงเรียนพัทลุง 138 102 80.31% 21 16.54% 4 3.15% 0 0% 127
3 โรงเรียนตะโหมด 111 66 61.11% 31 28.7% 6 5.56% 5 4.63% 108
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 110 61 56.48% 23 21.3% 17 15.74% 7 6.48% 108
5 โรงเรียนเขาชัยสน 103 60 61.22% 23 23.47% 7 7.14% 8 8.16% 98
6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 98 59 62.77% 16 17.02% 10 10.64% 9 9.57% 94
7 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 91 41 48.24% 21 24.71% 12 14.12% 11 12.94% 85
8 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 75 40 54.79% 18 24.66% 11 15.07% 4 5.48% 73
9 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 72 35 50.72% 16 23.19% 10 14.49% 8 11.59% 69
10 โรงเรียนควนขนุน 66 30 46.88% 18 28.13% 5 7.81% 11 17.19% 64
11 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 71 27 40.91% 23 34.85% 8 12.12% 8 12.12% 66
12 โรงเรียนกงหราพิชากร 57 19 33.93% 22 39.29% 6 10.71% 9 16.07% 56
13 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 48 16 38.1% 9 21.43% 9 21.43% 8 19.05% 42
14 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 46 15 34.09% 11 25% 9 20.45% 9 20.45% 44
15 โรงเรียนอุดมวิทยายน 59 13 23.64% 16 29.09% 14 25.45% 12 21.82% 55
16 โรงเรียนปัญญาวุธ 39 12 30.77% 8 20.51% 12 30.77% 7 17.95% 39
17 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 32 12 40% 5 16.67% 8 26.67% 5 16.67% 30
18 โรงเรียนพนางตุง 41 11 28.21% 11 28.21% 9 23.08% 8 20.51% 39
19 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 32 11 39.29% 6 21.43% 6 21.43% 5 17.86% 28
20 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 20 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
21 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 29 9 32.14% 4 14.29% 10 35.71% 5 17.86% 28
22 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 38 8 25% 14 43.75% 4 12.5% 6 18.75% 32
23 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 28 7 25.93% 10 37.04% 7 25.93% 3 11.11% 27
24 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 36 7 24.14% 8 27.59% 5 17.24% 9 31.03% 29
25 โรงเรียนตะแพนพิทยา 20 7 36.84% 4 21.05% 5 26.32% 3 15.79% 19
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 19 7 38.89% 3 16.67% 6 33.33% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 37 6 17.14% 9 25.71% 9 25.71% 11 31.43% 35
28 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 19 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 20 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 17
30 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 32 5 20.83% 3 12.5% 7 29.17% 9 37.5% 24
31 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 23 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 5 31.25% 16
32 โรงเรียนประชาบำรุง 32 3 9.68% 14 45.16% 8 25.81% 6 19.35% 31
33 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
34 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 24 2 8.7% 2 8.7% 10 43.48% 9 39.13% 23
35 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 9 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
36 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 13 1 7.69% 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 13
37 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 22 1 5% 4 20% 6 30% 9 45% 20
38 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 22 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]