แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง 132 110 86.61% 11 8.66% 5 3.94% 1 0.79% 127
2 โรงเรียนพัทลุง 138 102 80.31% 21 16.54% 4 3.15% 0 0% 127
3 โรงเรียนตะโหมด 111 66 61.11% 31 28.7% 6 5.56% 5 4.63% 108
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 110 61 56.48% 23 21.3% 17 15.74% 7 6.48% 108
5 โรงเรียนเขาชัยสน 103 60 61.22% 23 23.47% 7 7.14% 8 8.16% 98
6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 98 59 62.77% 16 17.02% 10 10.64% 9 9.57% 94
7 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 92 42 48.84% 21 24.42% 12 13.95% 11 12.79% 86
8 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 75 40 54.79% 18 24.66% 11 15.07% 4 5.48% 73
9 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 73 36 51.43% 16 22.86% 10 14.29% 8 11.43% 70
10 โรงเรียนควนขนุน 66 30 46.88% 18 28.13% 5 7.81% 11 17.19% 64
11 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 71 27 40.91% 23 34.85% 8 12.12% 8 12.12% 66
12 โรงเรียนกงหราพิชากร 58 20 35.09% 22 38.6% 6 10.53% 9 15.79% 57
13 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 49 17 39.53% 9 20.93% 9 20.93% 8 18.6% 43
14 โรงเรียนอุดมวิทยายน 61 15 26.32% 16 28.07% 14 24.56% 12 21.05% 57
15 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 46 15 34.09% 11 25% 9 20.45% 9 20.45% 44
16 โรงเรียนปัญญาวุธ 39 12 30.77% 8 20.51% 12 30.77% 7 17.95% 39
17 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 33 12 41.38% 6 20.69% 6 20.69% 5 17.24% 29
18 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง 32 12 40% 5 16.67% 8 26.67% 5 16.67% 30
19 โรงเรียนพนางตุง 41 11 28.21% 11 28.21% 9 23.08% 8 20.51% 39
20 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 20 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
21 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 29 9 32.14% 4 14.29% 10 35.71% 5 17.86% 28
22 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 38 8 25% 14 43.75% 4 12.5% 6 18.75% 32
23 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 37 8 26.67% 8 26.67% 5 16.67% 9 30% 30
24 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 28 7 25.93% 10 37.04% 7 25.93% 3 11.11% 27
25 โรงเรียนตะแพนพิทยา 20 7 36.84% 4 21.05% 5 26.32% 3 15.79% 19
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 19 7 38.89% 3 16.67% 6 33.33% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 37 6 17.14% 9 25.71% 9 25.71% 11 31.43% 35
28 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 19 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
29 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 33 6 24% 3 12% 7 28% 9 36% 25
30 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 20 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 3 17.65% 17
31 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 23 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 5 31.25% 16
32 โรงเรียนประชาบำรุง 33 4 12.5% 14 43.75% 8 25% 6 18.75% 32
33 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 10 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
34 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 24 2 8.7% 2 8.7% 10 43.48% 9 39.13% 23
35 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) 9 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 4 44.44% 9
36 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ 13 1 7.69% 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 13
37 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 22 1 5% 4 20% 6 30% 9 45% 20
38 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 22 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
ไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 ,ภูเบศวร์ หนูแก้ว 081-0992433
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]