สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตติภรณ์  เกิดตลอด
2. นายจีรวัฒน์  พรหมแก้ว
3. เด็กหญิงดารารัตน์  สงคง
4. นายธนพล  แก้วคง
5. นายธนพล  มลิวัลย์
6. นางสาวปิยมาศ  หมุกดี
7. นางสาวพลอย  รัตนพันธ์
8. นายภานุวิทย์  ยอดราช
9. เด็กชายวิทวินธ์  แก้วทอง
10. เด็กชายสมพล  อินมณเทียร
 
1. นางระภีพรรณ  ขวัญศรีี
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์
3. นางบุญธิดา  อิญญา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีราม
2. เด็กหญิงวริศรา  ดำสินธุ์
 
1. นางประไพศรี  ทองดำ
2. นางระภีพรรณ  ขวัญศรี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญฤดี  ปานอินทร์
2. นางสาวศุภิสรา  เขียวแก้ว
3. นายเกียรติศักดิ์  เกื้อสุข
 
1. นางสิริพร  หนูคง
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติภรณ์  เกิดตลอด
2. นางสาวขนิษฐา  เต็มราม
3. นางสาวพิรญาณ์  สาระวารี
 
1. นางสุดใจ  ขวัญศรี
2. นางละเมียด  ยังสังข์