สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 5 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
 
1. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีราม
2. เด็กหญิงวริศรา  ดำสินธุ์
 
1. นางประไพศรี  ทองดำ
2. นางระภีพรรณ  ขวัญศรี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญฤดี  ปานอินทร์
2. นางสาวศุภิสรา  เขียวแก้ว
3. นายเกียรติศักดิ์  เกื้อสุข
 
1. นางสิริพร  หนูคง
2. นางสวลี  มีสวัสดิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติภรณ์  เกิดตลอด
2. นางสาวขนิษฐา  เต็มราม
3. นางสาวพิรญาณ์  สาระวารี
 
1. นางสุดใจ  ขวัญศรี
2. นางละเมียด  ยังสังข์