สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นายธนพล  แก้วคง
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นายจีรวัฒน์  พรหมแก้ว
2. นางสาวปิยมาส  หมุกดี
3. นางสาวพลอย  รัตนพันธ์
 
1. นางปราณี  ชูรอด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นายภาณวิทย์  ยอดราช
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพัชร  สุวรรณ
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 6 1. นายธนพล  มลิวัลย์
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นายสหัสวรรษ  อ่อนเกลี้ยง
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชรินรัตน์  ด้วงคง
 
1. นางบุญธิดา  อิญญา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายทินภัทร  เรืองพุทธ
2. เด็กชายประวิทย์  ชัยศรี
3. เด็กชายภูผา  มาแทน
 
1. นางสาวชัชพร  แหละหีม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 10 1. นายภาณุวิทย์  ยอดราช
 
1. นายวิโรจน์  พิเคราะห์