สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงศริญดา  ศรีสมุทร
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิสริน  ยีหวังกอง
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐฐา  เเหละปานเเก้ว
 
1. นายอาซีส  น้อยทับทิม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 9 1. เด็กชายซาฟีซัน  มะหะมะ
2. เด็กหญิงณิฑิกานต์  มณีอ่อน
3. เด็กหญิงอัสมา  หมัดอาดั้ม
 
1. นางสาวศิริพันธ์  เสสิตัง
2. นางเบ็ญจวรรณ  ประจวบสุข
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ขาวเเจ้ง
2. เด็กหญิงนูรีหย๊ะ  ล่องสว่าง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หมัดหลี
 
1. นางหรอเปียฮะ  หมีนปาน
2. นายพรรณทวี  โต๊ะราหนี