สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงเปรมสินี  หวังอาหลี
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิรดา  เเหละปานเเก้ว
2. เด็กหญิงซาฟีซา  มะหะมะ
3. เด็กหญิงอรัญรัตน์  ดำเเก้ว
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
2. นางสาวสอลีห๊ะ  หลีเเจ้
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจงกลนี  หีมหล๊ะ
2. นายเกียรติภูมิ  เตะเหมทอง
 
1. นายอาซีส  น้อยทับทิม
2. นางเบ็ญจวรรณ  ประจวบสุข