สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  หวาเอียด
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  หวาเอียด
2. เด็กหญิงพิชญารัตน์  ปักสัน
 
1. นางนัตลี  คำวิจิตร
2. นางสาวสอลีห๊ะ  หลีเเจ้
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายราฟี  เด็นเพชรหน้ง
2. เด็กหญิงศรุตา  มีงาม
 
1. นายอาซีส  น้อยทับทิม
2. นางสุพัตตรา  ดิษยพงศ์พร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐชา  แหละปานเเก้ว
 
1. นายอาซีส  น้อยทับทิม