สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนูยัยมี  สุหรง
2. เด็กชายอาหลี  เหล็มปาน
3. เด็กหญิงฮูดา   เหล็มปาน
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ชุมสะ
2. นางสาวส่อลิห๊ะ  พลนุ้ย