สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิรินยา  โส๊ะเบ็ญอาหลี
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สงเดช
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขสวัสดิ์
2. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด