สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายอัดนาน  หวาเอียด
 
1. นางอิสริยา  เพชรหนู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 69.25 ทองแดง 7 1. นางสาวนุสรา  อั้นบุตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนิสรีน  เอียดวงค์
 
1. นายณัฐพล  เศษขาว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนานันท์  สงเดช
2. นางสาวมารีน่า  ชัยชนะ
3. นางสาวริสซาริญญา  อาสักละ
 
1. นางสาววราภรณ์  ยาชะรัด
2. นางสาวสุนันทา  ณ พัทลุง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายลุตฟีย์  มากกลาย
 
1. นางอุไรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนาดา  ทองคำ
 
1. นางสุไหวบะ  ปานหวาน