สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คำดอกไม้
 
1. นางสาวนัสวิศิษฏ์  ปุรเมษฐ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.32 ทองแดง 16 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ทิพย์นุ้ย
2. เด็กหญิงณัฐนรี  จายอำพันธ์
 
1. นายวรัฐฐา  ทับทวี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายสุริยา  คงทวี
 
1. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์