สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูเนียม
2. เด็กหญิงบุษยรัตน์  แท่นจันทร์
3. เด็กหญิงปณัชชา  นิลยัง
4. เด็กหญิงปิยวดี  พรหมเช็ก
5. เด็กหญิงวีระดา  มะธุระ
6. เด็กหญิงอริสา  มุสิด
 
1. นางภาษิตา  มาสวัสดิ์
2. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส
3. นายสุเชฐ  นวลยัง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพปภา  บัวทอง
2. นางสาววศินี  หยูดำ
3. เด็กหญิงศรันย์พร  ญาณสูตร
 
1. นางภาษิตา  มาสวัสดิ์
2. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญญาพิชย์  ช่วยเกื้อ
2. นางสาวภริดา  สุวรรณวัตน์
3. นางสาวอารยา  พานแสง
 
1. นางภาษิตา  มาสวัสดิ์
2. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส