สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายสุริยะ  มุสิทธิ์
 
1. นายปองพล  ตาแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. นายธัญเทพ  ธีระแนว
2. นางสาววรรณษา  ชุมประเสริฐ
 
1. นางจิรา  จันทร์ทอง