สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนิดา  ศรีนาค
2. เด็กหญิงวริศรา   สังข์ทอง
 
1. นายโชคสุวิชัย  สุภาพาส
2. นายวิเชียร   เกตุแก่น
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. นายวรพล  ทองสง
 
1. นางจิรา  จันทร์ทอง