สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 1. นางสาวพิชญ์สินี  บัวเนียม
 
1. นางจินตนา  ศุภพงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายเรวัตร  ชูมาลัย
 
1. นายเจษฎา  เลี่ยนกัตวา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายพลภูมิ  ชุมชู
 
1. นายเจษฎา  เลี่ยนกัตวา