สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76.37 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัมมาย์  เหมอนันต์
 
1. นายดลเล๊าะ  ฤทธิ์โต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนูรีนา  เหมมันต์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หมัดเล๊าะ
3. เด็กหญิงมารีน่า  บิลหล๊ะ
 
1. นางร่อบีนี  สุระเจียร
2. นายวีระ  เจริญวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอามีนา  มะหมัด
2. นางสาวอารีย๊ะ  หมัดเล๊าะ
3. นางสาวอินทิรา  หลีหนุด
 
1. นางร่อบีนี  สุระเจียร
2. นายวีระ  เจริญวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวนนวดี  ปูตีล่า
2. นางสาวโซไรดา  โบ่โสย
 
1. นายวีระ  เจริญวงศ์
2. นายอุไร  เหล็มสัน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัสริน  ดูนา
2. นางสาวนูรฮานีสะ  แหละหมัน
 
1. นายมนัส  ดินเด็ม
2. นายมนัส  ดินเด็ม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายณัฐวัตร  หวังเบ็ญหมูด
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวไรฮาน  ราชแดหวา
 
1. นายทวีศักดิ์  สันสน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวญาดา  สอนทอง
 
1. นางวรรณเพ็ญ  หลีโส๊ะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  มะเฮมี
2. นางสาวรามูนา  อำมะดูลมาน
 
1. นางสาวอารีนา  แหละเหย็บ
2. นางสาวอารีนา  แหละเหย็บ