สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรุสดี  พ่อค้า
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  สนยาแหละ
2. เด็กชายอาฟานดี้  มูเก็ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  แสงเกตุ
2. นางสาวการีหม๊ะ  สามะ