สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงดรัลพร  ไชยสมุทร
 
1. นางสาวปวีณา  สงนุ้ย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.3 เงิน 5 1. นางสาวนัทรียา  เส็นหมาน
2. นางสาววนาลี  ยาชะรัด
3. นางสาวอิสริยา  ขำนุรักษ์
 
1. นางสาวกรุณา  หวันโสะ
2. นายมั่วอำหมัด  เส็นบัตร