สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวปิยรัตน์   ขาวล้วน
 
1. นางเบญจพร   สุรสีห์เรืองชัย
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นางสาวปทุมวรรณ   ขุนเพชร
2. นายวรวุฒิ   และหมัน
3. นายศราวุฒิ   จุ้ยชุม
 
1. นายภานุวัตร  ขุนปราบ
2. นางรัตนา  ขุนปราบ