สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวน้ำเพชร  คงจันทร์
 
1. นางวิลญา  ชูช่วย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ชูดำ
2. เด็กชายภานุพงศ์   ฉีดเสน
 
1. นางโสภา   เส้งสุ้น
2. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายตฤณจร   เกียรติสิงห์ทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ฉีดเสน
 
1. นางโสภา   เส้งสุ้น
2. นางสุวลักษณ์  เกาะทอง