สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตะแพนพิทยา สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอภินัทธ์  ชุมแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ปานเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนิชกานต์  นุ่นปาน
2. นางสาวสุทธิดา  บัวเพชร
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  หนูจุ้ย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สงย้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 10 1. นายณัฐวุฒิ  คงทอง
2. นายปัญจทัศน์  หนูคง
3. นายอธิป  เยาดำ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  สงย้อย