ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 38 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 34 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 34 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 30 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 22 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 20 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 18 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 18 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน