ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนควนขนุน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพนางตุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนประภัสสรรังสิต สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอุดมวิทยายน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 58.66 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 42 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน