ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนพัทลุง, โรงเรียนสตรีพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 14-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : สพม. พัทลุง เขต 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตะโหมด สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 38 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 36 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเขาชัยสน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 36 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนกงหราพิชากร สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา) สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 28 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 24 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนประชาบำรุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 24 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 24 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 18 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน