งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 

---------------------------ระดับภาคใต้---------------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย.-20 พ.ย. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค.  60
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60

เข้าสู่เว็บไซด์
*** ระดับภาคใต้ ได้ที่ 

http://south67.sillapa.net/
***ระดับภาคใต้ กลุ่ม สพม. ได้ที่ 
http://www.south67.sillapa.net/sm-center/

------------------------------ระดับชาติ--------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 ก.พ.61

---------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 11-31 ส.ค. 60
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  1-10 ก.ย. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 11-20 ก.ย. 60
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป 
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 17-19 ต.ค. 60
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  27 ต.ค.60 เป็นต้นไป
  ประมวลภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 20:25 น.
  ศูนย์ศิลปะ
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ “ศิลปะ”
การแข่งขัน การวาดภาพระบายสี นักเรียนเรียนร่วม(ทุกประเภท) ม.1-3 หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน คือ “สีสันแห่งโลกจิตนาการ”

 
วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 14:10 น.
  "กำหนดการพิธีเปิด" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กำหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมภัคพิพิธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 15:47 น.
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
ประชาสัมพันธ์จาก “ศูนย์คอมพิวเตอร์”
**ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วย อาทิเช่น ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ กระดาษ เป็นต้น 

🖥 คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์/โปรแกรมที่ติดตั้งไว้ เพื่อการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ แต่ละห้องดังนี้ (โปรดคลิ้กไปที่หมายเลขห้องจะแสดงรายละเอียดของแต่ละห้อง)
👉🏻 ห้อง 2609 
👉🏻 ห้อง 261
👉🏻 ห้อง 2613
 
วันเสาร์ ที่ 07 ตุลาคม 2560 เวลา 10:42 น.
  แผนผังแสดงพื้นที่การจัดงาน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
*******แจ้งเส้นทางการจราจรและรักษาความปลอดภัย ดาวน์โหลดที่นี่

แผนผังงาน  ดาวน์โหลดที่นี่

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
แผนผังงาน  ดาวน์โหลดที่นี่
ตารางการแข่งขัน  ดาวน์โหลดที่นี่

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
แผนผังงาน และตารางการแข่งขัน  ดาวน์โหลดที่นี่
 
วันศุกร์ ที่ 06 ตุลาคม 2560 เวลา 16:14 น.
  ศูนย์ภาษาไทย
ประชาสัมพันธ์จาก “ศูนย์ภาษาไทย” เพิ่มเติม
***การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ ม.1 - 3, ม.4 - 6  ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊กที่นี่

***การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1 - 3, ม.4 - 6  ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊กที่นี่

***การสอบอ่านทำนองเสนาะปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี ระดับ ม.ต้น คือ เรื่องนิราศภูเขาทอง ความยาว 5 บทต่อเนื่อง/ ระดับ ม.ปลาย คือ เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย (โคลงสี่สุภาพ ต่อเนื่อง 2 บท) 

***การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม)
แจ้งถึงทุกโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) จากมติของคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันขอปรับลดเวลาที่จะใช้ในการแข่งขันฝั่งละ 15 นาที (ใช้แข่งเฉพาะในระดับเขต) แต่ในระดับภาคและระดับชาติใช้เวลาแข่งขันฝั่งละ 25 นาที เนื่องด้วยมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา
 
วันพฤหัสบดี ที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 18:40 น.
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์วิทยาศาสตร์“
เอกสารกิจกรรมแข่งขันวิทยาศาสตร์ส่งที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 18:52 น.
  "ศูนย์คณิตศาสตร์"
ประชาสัมพันธ์จาก "ศูนย์คณิตศาสตร์"
1. ส่งรายงานโครงงานทุกประเภท ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 จำนวน 6 เล่ม ณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
2. ประชุมคณะกรรมการโครงงานทุกประเภท วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 14:44 น.
  ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประชาสัมพันธ์จาก "ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี"
1. รายการแข่งขันโครงงานระดับชั้น ม.1-3 และ  ม. 4-6  ส่งรายงานโครงงาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จำนวน 5 เล่ม พร้อมแผ่น CD 1  แผ่น ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
2. รายการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-3 และ  ม. 4-6  ส่งรายงานโครงงาน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จำนวน 5 เล่ม พร้อมแผ่น CD 1  แผ่น ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 14:41 น.
  แบบฟอร์ม
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี่... ดังนี้
- หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครู
- หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ - สกุล ผู้เข้าแข่งขัน/ครู
- หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน/ครู
วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 16:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 115
จำนวนทีม 5,251
จำนวนนักเรียน 12,679
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 7,769
จำนวนกรรมการ 1,419
ครู+นักเรียน 20,448
ครู+นักเรียน+กรรมการ 21,867
ประกาศผลแล้ว 222/232 (95.69%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 205
เมื่อวาน 429
สัปดาห์นี้ 2,556
สัปดาห์ที่แล้ว 4,570
เดือนนี้ 6,657
เดือนที่แล้ว 3,766
ปีนี้ 13,783
ทั้งหมด 530,847