งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถาม  ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน :
นายสำเริง    สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฎ.3
มือถือ 08-6168-5522 ID Line : samsuw2507
หรือ นางวรรณดี  ชาญณรงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มือถือ 09-5429-7368  Line : wandeechan 
  เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประชุม
เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุม  หนังสือเชิญประชุม/กำหนดการประชุม
 
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 20:04 น.
  แจ้งประชาสัมพันธ์จากการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
แจ้งประชาสัมพันธ์จากการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. รายละเอียดอ่านได้ที่นี่
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14:57 น.
  ซักซ้อมความเข้าใจกับประธานศูนย์แข่งขัน เลขานุการศูนย์แข่งขัน ผู้ประสานงานศูนย์แข่งขัน เจ้าหน้าที่คะแนนศูนย์แข่งขัน
ซักซ้อมความเข้าใจกับประธานศูนย์แข่งขัน เลขานุการศูนย์แข่งขัน ผู้ประสานงานศูนย์แข่งขัน เจ้าหน้าที่คะแนนศูนย์แข่งขันเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานและความมีประสิทธิภาพในการจัดการ ที่นี่  จะย้ำแนวทางนี้ในวันประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน วันที่ 18 ธันวาคม 2560 
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 00:05 น.
  แจ้งขยายเวลาการส่งเอกสาร ผลงาน โครงงาน โครงการหรืออื่นๆ
แจ้งขยายเวลาการส่งเอกสาร ผลงาน โครงงาน โครงการหรืออื่นๆ ที่กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันหยุดชดเชย จึงขยายให้เป็นภายในวันที่ 12 ​ ธันวาคม 2560 
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 18:38 น.
  แจ้งจากกลุ่มสาระการเรียนรู็: ภาษาต่างประเทศ
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 13:32 น.
  แจ้งข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานงานอาชีพฯ
แจ้งข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานงานอาชีพฯ  ในการติดต่อประสานงานและสิ่งที่ทางศูนย์แข่งจัดเตรียมให้ใหม่
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 10:01 น.
  เกียรติบัตรที่นำมาใช้เพื่อมอบในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ ุ67 
ตัวอย่างเกียรติบัตร
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 20:58 น.
  การแทรกรูปนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน ในบัตรประจำตัว
ทำความเข้าใจ เมื่อมีการโอนระบบข้อมูลจากเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต เข้าสู่ระดับภาคใต้ ข้อมูลนักเรียนมา แต่เรื่องรูปในบัตรไม่มาด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการแทรกรูปในบัตรประจำตัวใหม่ โดยต้องทำการถ่ายรูปนักเรียน ครูผู้สอน และทำการครอบตัดให้ได้ขนาด 450*600 จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ .jpec ไว้ และดำเนินตามคำแนะนำที่จัดเตรียมไว้ให้นี้
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 20:32 น.
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 16:27 น.
  แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
กิจกรรม"การต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)" 
ให้ทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขัน  ได้นำแท็ปเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน(แนะนำให้ใช้ระบบAndroid) ที่สามารถลง
แอพนาฬิกาจับเวลาได้  มาด้วยในวันที่แข่งขัน เพื่อช่วยให้การจัดการแข่งขันซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ฯและให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 16:30 น.
การขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้สอน
แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการงานฯ หุ่นยนต์
แจ้งทีมที่เข้าแข่งขัน การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-3
แจ้งข่าว กลุ่มสาระการเรียน: การงานอาชีพ
แจ้งโรงเรียนที่ได้ขอเพิ่มชื่อผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้สอน
แจ้งแนวทางการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
สเปคเครื่องและโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้สอน ในระบบโปรแกรมฯ
แจ้งข่าว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์
การทำความเข้าใจการแก้ไขชื่อ-สกุล ผิดพลาด /หรือการเปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน
แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้าเพิ่มเติม
จำนวนทีมของแต่ละเขตพื้นที่
การเข้าใช้งานโปรแกรมฯระดับโรงเรียน ที่เป็นตัวแทนแต่ละเขตพื้นที่
การเปลี่ยนสถานที่ วัน ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
ประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67
แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า(ใหม่)
แจ้งเรื่อง การเตรียมเอกสารหลักฐาน โรงเรียนเรียนรวม
แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า
แจ้งสถานที่แข่งขัน/ประธานฯเลขานุการฯ/ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์แข่งขัน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 1,863
จำนวนทีม 5,811
จำนวนนักเรียน 17,499
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,100
จำนวนกรรมการ 1,637
ครู+นักเรียน 27,599
ครู+นักเรียน+กรรมการ 29,236

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2,315
เมื่อวาน 28,409
สัปดาห์นี้ 73,571
สัปดาห์ที่แล้ว 108,671
เดือนนี้ 212,892
เดือนที่แล้ว 170,534
ปีนี้ 422,625
ทั้งหมด 422,625