งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถาม  ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขัน :
นายสำเริง    สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฎ.3
มือถือ 08-6168-5522 ID Line : samsuw2507
หรือ นางวรรณดี  ชาญณรงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
มือถือ 09-5429-7368  Line : wandeechan 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ตัดสินฯลู่ประถมฯ/ลู่มัธยมฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
คณะกรรมการตัดสินฯลู่ประถมฯ

คณะกรรมการตัดสินฯลู่มัธยมฯ
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 12:40 น.
  ผลการแข่งขันเหรียญทองรวมและเหรียญทองอันดับ
ผลการแข่งขันเหรียญทองรวมและเหรียญทองอันดับที่จัดเรียงลำดับตามเหรียญทองรวมอันดับที่ได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 22:56 น.
  ผลงานสิงประดิษฐ์เครื่องใช้


 
ผลงานสิงประดิษฐ์เครื่องใช้ของนักเรียน
นายอัมพร  ภวชโลธร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจุงฮัวโซะเซียว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และ
นายผจง สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบผลงานจากฝีมือนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ให้กับนายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฎ.3 ซึ่งได้มอบต่อให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ไว้บริการผู้มาติดต่อราชการ ขอขอบคุณความมีน้ำใจ ผู้ใดสนใจอยากมีไว้ ด้วยความแข็งแรง สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ถอดประกอบได้ แยกส่วน ติดต่อทางโรงเรียนได้นะครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 22:32 น.
  แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
กำหนด
โปรแกรม GSP เวอร์ชั่น 4.06 ไทย เท่านั้น
กิจกรรม"การต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)" 
ให้ทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกทีม  ได้นำแท็ปเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน ที่มีโปรแกรม chess clock มาด้วยในวันที่แข่งขัน เพื่อช่วยให้การจัดการแข่งขันซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ฯและเป็นไปด้วยความราบรื่น

 
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 11:07 น.
  แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการศึกษา เรียนรวม
แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการศึกษา เรียนรวม
เอกสารที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน ณ จุดรายงานตัว 
ใบตรวจสอบความพิการ(เอกสารที่ต้องมีมาประกอบ)
โรงเรียนที่ได้ส่งมายังสพป.สฎ.3  ด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อน ได้รวบรวมส่งมอบไปยังศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนารามแล้ว
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10:07 น.
  แจ้งข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้:ภาษาต่างประเทศ
แจ้งข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้:ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ(skit) ให้แต่งกายตามเนื้อเรื่องของบทละคร
ทำความเข้าใจ การออกใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:48 น.
  ขนาดบัตรประจำตัวนักเรียน ครู
ขนาดบัตรประจำตัวนักเรียน ครู ที่เหมาะสม คือ  ขนาด 3.75 นิ้ว * 5.5 นิ้ว 
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09:30 น.
  เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ประชุม
เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประชุม  หนังสือเชิญประชุม/กำหนดการประชุม
 
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 20:04 น.
  แจ้งประชาสัมพันธ์จากการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
แจ้งประชาสัมพันธ์จากการจัดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. รายละเอียดอ่านได้ที่นี่
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14:57 น.
  ซักซ้อมความเข้าใจกับประธานศูนย์แข่งขัน เลขานุการศูนย์แข่งขัน ผู้ประสานงานศูนย์แข่งขัน เจ้าหน้าที่คะแนนศูนย์แข่งขัน
ซักซ้อมความเข้าใจกับประธานศูนย์แข่งขัน เลขานุการศูนย์แข่งขัน ผู้ประสานงานศูนย์แข่งขัน เจ้าหน้าที่คะแนนศูนย์แข่งขันเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานและความมีประสิทธิภาพในการจัดการ ที่นี่  จะย้ำแนวทางนี้ในวันประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน วันที่ 18 ธันวาคม 2560 
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 00:05 น.
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ
แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการงานฯ หุ่นยนต์
แจ้งทีมที่เข้าแข่งขัน การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-3
แจ้งข่าว กลุ่มสาระการเรียน: การงานอาชีพ
แจ้งโรงเรียนที่ได้ขอเพิ่มชื่อผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้สอน
แจ้งแนวทางการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
สเปคเครื่องและโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้าเพิ่มเติม
ประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67
แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า(ใหม่)
แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า
แจ้งสถานที่แข่งขัน/ประธานฯเลขานุการฯ/ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์แข่งขัน
แผนผังสนามแข่งขันที่ใช้ในการแข่งขัน(ต่อ)
แผนผังสนามแข่งขันที่ใช้ในการแข่งขัน
เลขลำดับที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขับเคลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมในส่วนการจัดการแข่งขันฯ
สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ปฎิทินการดำเนินงานที่เกี่ยวกับระบบโปรแกรมฯ
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 1,863
จำนวนทีม 5,811
จำนวนนักเรียน 17,491
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,111
จำนวนกรรมการ 1,568
ครู+นักเรียน 27,602
ครู+นักเรียน+กรรมการ 29,170
ประกาศผลแล้ว 272/272 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 712
เมื่อวาน 231
สัปดาห์นี้ 2,632
สัปดาห์ที่แล้ว 6,278
เดือนนี้ 9,006
เดือนที่แล้ว 11,811
ปีนี้ 108,294
ทั้งหมด 1,388,679