ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป. สงขลา เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ สพป. กระบี่ 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกาแบง สพป. สตูล 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ สพป. พัทลุง เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดหวัง สพป. พัทลุง เขต 2 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบือแต สพป. ปัตตานี เขต 3 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหน้าทอง สพป. สงขลา เขต 1 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางคลี สพป. พังงา 88.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 87.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพารา สพป. ภูเก็ต 87.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 85.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. สงขลา เขต 2 85.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านกาวะ สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านค่าย สพป. นราธิวาส เขต 1 84.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านรือเปาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 83.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านจำปา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดฉิมหลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 80.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. ชุมพร เขต 2 80.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านคลองของ สพป. ระนอง 79.67 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม สพป. ยะลา เขต 2 77.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป. ปัตตานี เขต 2 29.33 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 21 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน