ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป. ภูเก็ต 77.17 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 72.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สพป. นราธิวาส เขต 2 71.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 70.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70.67 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.67 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. กระบี่ 70.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 11  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 68.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาพา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 68.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. สตูล 67.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 65.35 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. พัทลุง เขต 1 65.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 64.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 60.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน