ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป. สงขลา เขต 1 98.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา สพป. กระบี่ 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. พัทลุง เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหัวหมอน สพป. พัทลุง เขต 1 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหลวงครู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต 3 83.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนลาแม สพป. ปัตตานี เขต 2 78.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. ตรัง เขต 1 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 74.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 74.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดวังกลม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 73.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. พังงา 73.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง 71.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 56.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน