ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตรัง เขต 1 95.17 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดปากแตระ สพป. สงขลา เขต 1 90.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 สพป. กระบี่ 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.08 ทอง 7  
8 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลานควาย สพป. สงขลา เขต 2 81.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดแจ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 81.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 80.92 ทอง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะจัน สพป. ปัตตานี เขต 2 79.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 79.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 78.42 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 76.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 76.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71.92 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 70.58 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. ยะลา เขต 2 69.42 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 67.17 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนผดุงมาตร สพป. นราธิวาส เขต 3 64.25 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านยาบี สพป. ปัตตานี เขต 1 62.75 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 60.17 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน