ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าคลอง สพป. สงขลา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป. กระบี่ 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 85.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 81.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 80.83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77.83 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านงาช้าง สพป. ชุมพร เขต 1 77.17 เงิน 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 77.17 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.83 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 76.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 76.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 75.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 75.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.50 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 73.83 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 73.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 71.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต 71.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 67.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 65.67 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน