ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป. กระบี่ 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. พังงา 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำนักขาม สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพังกิ่ง สพป. พัทลุง เขต 2 75.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สพป. ระนอง 73.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สพป. สตูล 72.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบางเตย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 72.67 เงิน 10  
12 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาติง สพป. ตรัง เขต 1 70.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 70.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. พัทลุง เขต 1 69.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านไทรล่า สพป. ชุมพร เขต 2 69.67 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 67.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 67.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 66.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 62.33 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน