ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สพป. นราธิวาส เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สพป. ตรัง เขต 1 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขอนคลาน สพป. สตูล 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป. กระบี่ 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 67.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 56.67 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบางด้ง สพป. พังงา 46.67 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 43.67 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน