ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหียน สพป. กระบี่ 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคันนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านด่านโลด สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง สพป. ชุมพร เขต 1 75.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง 68.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านบางกัน สพป. พังงา 66.66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 64.83 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 64.50 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สงขลา เขต 1 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านถนน สพป. ปัตตานี เขต 2 61.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดก้างปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 56.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 54.33 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 1 51.33 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 49.66 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 49 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 47.33 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 45 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 45 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 43.66 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดควนวิไล สพป. ตรัง เขต 1 37 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน